ALTER

MEDIATION | TEAMONTWIKKELING | COACHING       T (050) 360 36 75

Onze aanpak

 

Intakegesprek

Als twee of meer mensen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan over de spanningen die er tussen hen bestaan, plannen wij in principe een intakegesprek met hen alvorens een gezamenlijk gesprek te hebben. Wij vinden een intakegesprek belangrijk omdat we dan een goed beeld kunnen krijgen van wat er speelt en wat de impact daarvan is op elk van de betrokkenen. Verder is het ook belangrijk om vast te stellen of er een klik is met de mediator en onze manier van werken. Als mediators vinden wij het net zo belangrijk als onze klanten dat er een vertrouwensbasis is.

Daarnaast is het voor ons belangrijk met welke hoop mensen de mediation ingaan. Is het zo dat ze willen onderzoeken of hun onderlinge relatie verbeterd kan worden of hebben ze daarvoor de energie en het vertrouwen niet meer?

 

Voor onze manier van werken maakt het verschil of het doel van mediation is om een relatie te beëindigen (bijvoorbeeld scheiding of een exit-traject in een arbeidsrelatie) of om de fundamenten onder een doorlopende relatie opnieuw op te bouwen of te verstevigen. Soms is dit doel niet op voorhand duidelijk en helpen de intakegesprekken om verschillende scenario's in het één-op-ééngesprek te onderzoeken.

 

Gezamenlijke gesprekken

In de gezamenlijke gesprekken die na de intakegesprekken volgen, krijgt ieder de gelegenheid te vertellen hoe hij of zij tegen de situatie aankijkt en wat de ontstane situatie voor hem of haar betekent. De emotionele impact van een conflictsituatie is vaak groot en het conflict zorgt er vaak voor dat erkenning van en begrip voor de emoties en beleving van de ander onder druk zijn komen te staan. Het conflict zorgt er ook vaak voor dat de communicatie moeizaam verloopt en dat negatieve beelden van elkaar eerder bevestigd dan gecorrigeerd worden. Al deze elementen zorgen ervoor dat het onderling vertrouwen zoek is. Wij proberen de invloed van het conflictverhaal te verkleinen en proberen samen met betrokkenen op zoek te gaan naar de positieve pijlers van hun verstandhouding. Tijd en positieve ervaringen met elkaar zijn vaak essentieel om het geschonden vertrouwen te herstellen.

 

Het komt natuurlijk ook voor dat geconcludeerd moet worden dat het conflict zo krachtig is geworden dat de pijlers onder een betere verstandhouding bijna onmiddellijk weer bezwijken. Het gevoel van moedeloosheid dat hiervan vaak het gevolg is, maakt dat betrokkenen op een gegeven moment geen energie meer willen of kunnen steken in het herstellen van vertrouwen en hun onderlinge relatie. In dat geval is afscheid van elkaar nemen, het beste wat je kunt doen. Ook als dit het geval  is, kan mediation helpen om in goed overleg afspraken te maken over de manier waarop dat het beste kan.

 

Resultaat

Mediation biedt altijd duidelijkheid met betrekking tot de vraag of een relatie levensvatbaat is of niet. In onze mediations proberen we niet zozeer te onderzoeken waarom iets niet werkt, maar veeleer waarom iets wel werkt. Wat werkt, schrijven we op in de vorm van richtinggevende uitspraken. Als de conclusie van de mediation is dat de relatie niet levensvatbaar is, dan proberen we afspraken te maken die recht doen aan de belangen van alle betrokkenen en die een goed afscheid van elkaar mogelijk maken.