ALTER

MEDIATION | TEAMONTWIKKELING | COACHING       T (050) 360 36 75

Visie

 

Onderscheidend?

Het professioneel begeleiden van mensen in conflictueuze situaties en dan vooral mediation is iets wat steeds meer bureaus doen. Als je op het web zoekt op mediation, kom je tal van websites tegen en vraag je je wellicht af welk bureau of welke mediator het beste bij je past. De informatie die je vindt op al die websites is weinig onderscheidend. Wat steeds terugkomt is dat een mediator neutraal en onafhankelijk is, dat mediation snel en effectief werkt en dat partijen zelf aan het roer staan en dus uiteindelijk ook bepalen wat de oplossing zal zijn. Gaat het over de methodiek dan wordt gezegd dat op basis van belangen gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen die recht doen aan de belangen van beide partijen.

 

Neutraliteit en vertrouwen

Neutraliteit is in onze visie niets waard als er weinig of geen vertrouwen is in de persoon van de mediator of begeleider. Wij zijn goed in het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen ons en de betrokken partijen en vinden het daarom belangrijk mensen eerst apart te spreken. Vanuit het opgebouwde vertrouwen kunnen wij onze deskundigheid inzetten die vooral betrekking heeft op wat er met mensen gebeurt als irritaties of spanningen optreden of als relaties conflictueus worden. Het gaat dan over dingen die de conflictsituatie in stand houden of voeden: destructieve en hardnekkige interactie- of communicatiepatronen, negatieve beelden van elkaar (waarbij je steeds het gevoel hebt dat dat beeld geen recht doet aan wie je werkelijk bent), overlevingsmechanismen om je in het conflict staande te houden, gedeukt vertrouwen, het gevoel dat de ander je niet begrijpt en geen erkenning geeft aan jouw visie, emoties of beelden. Wij begrijpen dat een conflict in meer of mindere mate impact heeft op allerlei aspecten van je leven zoals je werk, je gezondheid, je relatie, je financiƫle situatie, je sociale contacten.

 

Versterken relationeel fundament

Onze trajecten zijn erop gericht de negatieve spiraal die vaak het gevolg is van gespannen verhoudingen te doorbreken en om te buigen. Wij zoeken met betrokkenen naar wat wel werkt tussen hen, naar wie je bent als je op je best bent en wij boren het vermogen aan tot empathie en erkenning van de ander. Naar onze overtuiging heeft ieder mens dat vermogen, maar is dit vaak onder druk komen te staan door de conflictsituatie.

 

Conflicten hebben ook een inhoud, ze gaan ergens over. Hoe ingewikkeld die inhoud soms ook is en hoezeer de meningen soms ook uiteenlopen, de basis van spanning, irritatie of conflict wordt altijd gevormd door relationele factoren. De kwaliteit van de relatie of verstandhouding bepaalt hoe meningsverschillen worden opgelost. Onze focus ligt daarom op het verhogen van de kwaliteit van de relatie of verstandhouding; anders gezegd op het aanbrengen van een stevig fundament onder die relatie of verstandhouding. Te vaak wordt er in onze ogen door mediators en bemiddelaars gestuurd op harde afspraken. Met het maken van afspraken is niets mis, maar als harde afspraken het wantrouwen juridisch dicht moeten timmeren, is het vaak een kwestie van tijd totdat de bom opnieuw barst. Is er in een relatie of verstandhouding weer een basis van vertrouwen, dan zien afspraken er per definitie anders uit en is het ook gemakkelijker om bij nieuwe meningsverschillen constructief met elkaar in gesprek te gaan zonder het gevoel te hebben 'terug bij af' te zijn.

 

Afscheid nemen: meer dan alleen afspraken maken

Soms leiden onze trajecten tot het inzicht dat de conflictsituatie en het daarmee gepaard gaande wantrouwen zo'n greep hebben gekregen op de betrokkenen dat het hun niet lukt om aan die greep te ontsnappen. Telkens als de eerste stenen van een positief fundament onder hun verstandhouding zijn gelegd, worden die ook al weer weggeslagen. Moedeloosheid en het gevoel leeggezogen te zijn, zijn  vaak het gevolg. In dit soort situaties is de conclusie meestal onvermijdelijk dat het herstellen van de verstandhouding niet meer mogelijk is. Wij kunnen dan helpen om de verstandhouding op een goede manier te beĆ«indigen,niet alleen door goede afspraken te maken maar ook door aandacht te geven aan de gevoelsmatige aspecten die horen bij het afscheid nemen.