ALTER

MEDIATION | TEAMONTWIKKELING | COACHING       T (050) 360 36 75

Wanneer inzetten

 

Waar mensen zijn, is spanning. Vaak is die spanning goed hanteerbaar en wellicht zelfs een charme van de verstandhouding die je met een ander hebt. Geleidelijk echter kan die spanning oplopen en ertoe leiden dat je de verstandhouding als moeizaam of onwerkbaar ervaart. Misschien gaat het je te ver om meteen van een conflict te spreken, maar zeker is wel dat de verstandhouding onder druk staat.

 

Dit kan zich op het werk voordoen, maar uiteraard ook in privérelaties. Als je het gevoel hebt dat alle pogingen die je zelf al hebt ondernomen om de verhoudingen te verbeteren, niets hebben uitgehaald, dat negatieve patronen zich blijven herhalen of als je merkt dat de conflictsituatie steeds meer aan je begint te vreten, dan kunnen wij als mediator iets voor je betekenen.

 

In conflictsituaties kun je onderscheid maken tussen de zakelijke kant (waarin verschillen we van mening) en de relationele kant (beelden van elkaar, emoties, miscommunicatie, et cetera). De voedingsbodem van het geschil is altijd de relationele kant en als daarin beweging ontstaat (meer begrip, gehoord en erkend worden, beelden van elkaar bijstellen), is het ook gemakkelijker om het zakelijke deel gezamenlijk op te lossen. Onze kracht is om mensen echt met elkaar in gesprek te brengen en vooral ruimte te geven aan die relationele onderlaag, de voedingsbodem van het conflict.

 

Een gesprek waarin alles op tafel mag komen, levert altijd iets op. Soms worden de pijlers onder de relatie verstevigd en kunnen mensen goed met elkaar verder. Soms ook moet geconcludeerd worden dat voortzetten van de relatie weinig perspectief voor beiden biedt. In dat geval gaat het in onze mediations over afscheid nemen, waarin niet alleen aandacht is voor de zakelijke afhandeling maar ook voor de emoties en ervaringen die gepaard gaan met het be√ęindigen van een relatie.

 

In arbeidsgeschillen zie je ook nog wel eens dat een slechte verstandhouding tussen twee mensen invloed heeft op een groter geheel (een team, maatschap, afdeling, et cetera) of wellicht symptomatisch is voor patronen binnen een groter geheel. In dat geval valt te overwegen om - eventueel naast of aansluitend aan de mediation - met het gehele team of de gehele afdeling een traject van teamontwikkeling te doen.