ALTER

MEDIATION | TEAMONTWIKKELING | COACHING       T (050) 360 36 75

Wie zijn wij?

 

Alter is een onderdeel van het Expertisecentrum Conflictmanagement. Binnen het Expertisecentrum verzorgen we opleidingen en trainingen op het gebied van mediation, teamontwikkeling en coaching. Binnen Alter voeren we opdrachten voor organisaties en particulieren uit op die drie gebieden.

 

De trajecten worden gedaan door Chris Bos en Malinka Bakker. Danique Franck coördineert de trajecten en doet de ondersteuning.

 

Chris Bos is al vanaf 1998 actief als mediator. Hij is MfN-registermediator en doet mediations op allerlei gebied. Naast mediations doet hij teamontwikkelings- en coachingstrajecten. 'De filosofie van waaruit ik werk, is in alle trajecten - mediation, teamontwikkeling en coaching - steeds dezelfde. Als ik met mensen praat en ze me hun verhaal vertellen, hoor ik altijd twee verhalen tegelijkertijd. Het probleemverhaal en een ander, positief verhaal. Het probleemverhaal is vaak zo krachtig geworden dat het het positieve verhaal in de hoek heeft geduwd. Het probleemverhaal zorgt ervoor dat mensen uit hun kracht worden gehaald, dingen doen die ze normaliter nooit zouden doen en door anderen wellicht afgerekend worden op gedrag, eigenschappen en beelden waarin ze zichzelf helemaal niet herkennen. Omdat het in ons werk bijna altijd gaat om negatieve interactie met anderen, is het voor mij een uitdaging mensen weer in hun kracht te krijgen, ofwel dat andere, positieve verhaal dat iedereen over zichzelf vertellen kan, te versterken. Ik weet dat er dan een andere dynamiek ontstaat en dat dat andere verhaal dan vanzelf gaat groeien.' De filosofie die Chris  hier beschrijft, vind je terug in de narratieve mediation. In Nederland heeft Chris deze mediationbenadering op de kaart gezet en verder ontwikkeld.

 

Malinka Bakker is vanaf 2006 bij Alter betrokken. Ook zij is MfN-registermediator. Zij doet mediations die door de rechtbank worden doorverwezen. De zaken vanuit de rechtbank zijn meestal familiekwesties zoals scheiding of problemen in de ouderrelatie na een scheiding. Behalve familiezaken doet Malinka ook - soms in co-mediation met Chris - regelmatig arbeidszaken: samenwerkingsproblemen, een moeizame werkverhouding met een leidinggevende of - omgekeerd - met een medewerker en exit-trajecten, waarbij in goed overleg wordt gewerkt aan een manier waarop betrokkenen goed afscheid van elkaar kunnen nemen. 'Fascinerend in ons werk vind ik de kracht van erkenning. Heel vaak zie je dat mensen in conflictsituaties blind en doof zijn geworden voor wat deze situatie voor de ander betekent. Als in een mediationgesprek iets van begrip doorklinkt voor wat de ander voelt en ervaart en het lukt je als mediator om dat begrip wederzijds te doen zijn, dan gebeurt er altijd iets positiefs. Het is vaak het begin van een ander communicatiepatroon en daarmee ook van een verstandhouding waarin meer verbinding met elkaar wordt gevoeld.'

 

Danique Franck is in 2013 bij Alter komen werken. Zij heeft rechten gestudeerd en hoewel die studie in haar werk bij Alter goed van pas komt, heeft ze heel bewust gezocht naar werk waarin ook niet-juridische elementen - interactie met mensen, de relationele component van conflict - ruimschoots aan bod komen. 'Ik vind het inspirerend om met mensen te werken. De contacten die ik met de cliënten heb, zijn zelden oppervlakkig. Hoewel ons werk erop gericht is cliënten verder te helpen, geeft het mij ook de mogelijkheid om mezelf steeds verder te ontwikkelen.' Danique coördineert de mediations en de teamontwikkelingstrajecten. Zij legt vaak het eerste contact met cliënten, maakt de afspraken en doet regelmatig ook inhoudelijk werk, waaronder het juridisch checken van afspraken.